Často kladené otázky


O aplikácii

vizitky.wy.sk je web aplikácia, ktorá umožňuje vytvoriť jednoduchú web stránku (vizitku). Vizitka je vhodné riešenie, ak máte zaregistrovanú internetovú doménu, ale nemáte k nej ešte pripravenú web stránku alebo obsah. Takáto vizitka môže obsahovať základné údaje o vašej spoločnosti alebo osobe. Pri tvorbe vizitky môžete použiť niektorú z preddefinovaných grafických šablón.


Ako si môžem objednať službu vizitky.wy.sk?

Služba je automaticky aktivovaná zákazníkom, ktorí si objednajú registráciu domény u spoločnosti Webglobe - Yegon, s.r.o.
V prípade, že ste si službu registrácie domény objednávali skôr, ako bol tento projekt spustený, stačí navštíviť Váš zákaznícky Kontrol Panel (https://webpanel.sk) a v module „Vizitka“ ju jednoducho aktivovať.


Stratil som heslo, ako môžem získať nové?

V prípade straty hesla do systému vizitky.wy.sk si môžete vyžiadať nové heslo. Požiadavku na vygenerovanie nového hesla je možné zadať na nasledovnej adrese. (vygenerovať nové heslo). Do formulára je potrebné zadať iba názov vašej domény, systém následne zašle informáciu o zmene hesla na váš kontaktný e-mail.
Poznámka: Kontaktný e-mail je v tomto prípade e-mailová adresa, ktorá je použitá aj vo vizitke.
Druhou možnosťou ako získať nové heslo je prihlásenie do Kontrol panelu (https://webpanel.sk) a zmena hesla prostredníctvom modulu „Vizitka“.


Ako môžem zrušiť službu a zobrazovanie svojej vizitky?

Službu parkovania domény a zobrazovanie vizitky na svojej doméne môžete zrušiť niekoľkými spôsobmi:


Podmienky používania systému vizitky.wy.sk
Službu vizitky.wy.sk je možné aktivovať iba pre domény, ktoré boli objednané prostredníctvom web rozhrania spoločnosti Webglobe - Yegon, s.r.o., a k doméne zatiaľ neboli objednané žiadne webhostingové alebo e-mailové služby. Službu možno zriadiť iba pre domény, ktorých registrátorom a správcom DNS záznamov je spoločnosť Webglobe - Yegon, s.r.o.. Služba vizitky.wy.sk je ponúkaná bezplatne a prevádzkovateľ k systému vizitky.wy.sk neposkytuje žiadnu zákaznícku podporu s výnimkou prvotnej aktivácie služby. Prevádzkovateľ neposkytuje k systému vizitky.wy.sk žiadne doplnkové služby ako je úprava textov alebo tvorba šablón na žiadosť zákazníka. Za obsah a správnosť údajov zadaných do systému zodpovedá zákazník. Služba vizitky.wy.sk je poskytovaná zdarma ako bezplatný benefit k registrácii internetových domén, prevádzkovateľ nebude akceptovať žiadne reklamácie týkajúce sa web aplikácie vizitky.wy.sk, uvíta však návrhy na budúce vylepšenie služby. V prípade, že si zákazník neželá zobrazovať svoju už vytvorenú vizitku, má možnosť službu deaktivovať prostredníctvom web rozhrania alebo na základe písomnej žiadosti.